AQUASYS header

 

Instalacje mgły wodnej znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie obiekt wymaga efektywnej ochrony przeciwpożarowej, przy użyciu minimalnej ilości wody. Systemy te stosowane są w ochronie przeciwpożarowej budynków oraz w przemyśle

 

Czym jest AQUASYS ?

 

AQUASYS jest wysokociśnieniowym systemem gaśniczym wykorzystującym mgłę wodną jako środek gaśniczy. Ogólna budowa i zasada działania zbliżona jest do tradycyjnego systemu tryskaczowego czy zraszaczowego. Istotę systemu stanowią natomiast pompy wysokociśnieniowe oraz odpowiednio skonstruowane dysze pozwalające osiągnąć wysoki stopień rozdrobnienia wody do kropel o średnicy około 50-250 mikrometrów. Wysoko rozdrobnione krople wody stanowią doskonały mechanizm odbioru ciepła od palącego się materiału, a woda kierowana z odpowiednio rozmieszczonych dysz ogranicza dodatkowo dostęp tlenu do źródła pożaru.

 

Głównymi elementami składowymi instalacji są:

  • źródło zaopatrzenia w wodę wraz z zestawem pomp wysokociśnieniowych
  • systemy rurowe
  • dysze rozpylające dostosowane do potrzeby
  • system detekcji

 

AQUASYS 3 AQUASYS 2
AQUASYS 4 AQUASYS 1

 

Instalacje wysokociśnieniowej mgły wodnej AQUASYS mogą być budowane jako niezależne systemy lub mogą być włączane do istniejących lub nowobudowanych systemów przeciwpożarowych

 

Certyfikaty i dopuszczenia systemu AGUASYS small

 

Oferowane przez nas rozwiązanie posiada Aprobatę Techniczną CNBOP-PIB oraz Certyfikat CNBOP-PIB. System posiada również certyfikaty oraz dopuszczenia VdS oraz IBS. Rozwiązanie zostało przetestowane dla rozwiązań budynków wysokościowych, użyteczności publicznej, garaży, tuneli kablowych, transformatorów, turbin gazowych, pras przemysłowych, urządzeń technologicznych dla przemysłu chemicznego i drzewnego oraz wielu innych.

 

Wykaz aktualnych i kluczowych certyfikatów dla systemu AQUASYS dostępny jest na stronach internetowych jednostek certyfikujących:

 

CNBOP – Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności

 

 CNBOP http://www.cnbop.pl/wykaz-aprobat-technicznych

 

Certyfikaty VdS dla systemu wysokociśnieniowej mgły wodnej AQUASYS

 

VDSwww.vds.de/pl/

 

Szczegółowe informacje na temat certyfikatów i dostępnych aplikacji uzyskacie Państwo kontaktując się z naszym biurem.