Wiedza i kompetencje pracowników SPIE AGIS Fire & Security, a także wartości, którymi kierują się w codziennej pracy, poczucie odpowiedzialności i troska o klientów tworzą swoistą kulturę całej organizacji.  Przyjazne środowisko pracy, to dla nas niepodważalna wartość, dlatego już na etapie procesu rekrutacji dokładamy wszelkich starań, by wyselekcjonować te osoby, których nastawienie do podejmowanych zadań, zaangażowanie i pasja zagwarantują naszym klientom najwyższy poziom usług.


Poszukując idealnych współpracowników do naszego zespołu oceniamy zarówno predyspozycje osobowościowe kandydatów, takie jak np. nastawienie na działanie, entuzjazm, zaangażowanie, orientacja na wyniki i osiąganie celu oraz doświadczenie i wiedzę. W przypadku prowadzonych przez nas procesów rekrutacji na stanowiska w Dziale Realizacji najczęściej od potencjalnych pracowników wymagamy odpowiednich uprawnień umożliwiających im  wykonywanie prac związanych z instalacją lub serwisem systemów zabezpieczeń.


Proces rekrutacji rozpoczyna się od momentu przesłania aplikacji (CV i listu motywacyjnego) w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie. Ogłoszenia o aktualnych rekrutacjach zamieszczane są na naszej stronie internetowej www.spie-agis.pl oraz w portalach rekrutacyjnych. Aplikacje można przesyłać drogą mailową na adres oferty.pracy@spie-agis.com.


Wszystkie otrzymane aplikacje są przez nas analizowane. Kandydaci, których doświadczenie w największym stopniu odpowiada wymaganiom postawionym w ogłoszeniu, zapraszani są na pierwsze spotkanie rekrutacyjne. Pozytywny wynik rozmowy jest przepustką do kolejnego etapu rekrutacji, którym jest spotkanie z kierownikiem i/lub dyrektorem działu, do którego aplikował kandydat.


Po pomyślnym przejściu drugiego etapu, kandydat zapraszany jest na ostatnie spotkanie z Dyrektorem Generalnym,  który podejmuje ostateczną decyzję o zatrudnieniu kandydata.


Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Po zakończeniu procesu rekrutacji otrzymują oni informację zwrotną, która przekazywana jest telefonicznie bądź drogą mailową.


Wszystkie osoby, zainteresowane podjęciem pracy w SPIE AGIS zachęcamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi ogłoszeniami, dostępnymi w zakładce Oferty Pracy, a następnie przesłania CV oraz Listu motywacyjnego na adres oferty.pracy@spie-agis.com, z zaznaczeniem numeru referencyjnego w tytule wiadomości.