Certyfikaty na zgodność z polską normą PN-N 18001:2004 oraz międzynarodową normą BS OHSAS (British Standard for occupational health and safety management systems) 18001:2007 zostały przyznane naszej firmie w kwietniu 2014 roku. W marcu 2014 odbył się audit certyfikacyjny, który potwierdził, że wdrożony w firmie SPIE Polska system zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest zgodny z w/w normami.


Poprzez uzyskanie certyfikatu BS OHSAS 18001 spółka SPIE Polska dołączyła do grona przedsiębiorstw międzynarodowych, dla których kwestie ochrony zdrowia i życia pracowników i partnerów biznesowych są priorytetowe. Przyznane certyfikaty umożliwiają firmie SPIE Polska realizację projektów dla klientów z sektora działalności przemysłowej o kategorii wysokiego ryzyka takich jak np.: budownictwo, rafinerie ropy, elektrociepłownie, obiekty przetwarzania odpadów i ścieków.


Wszystkie certyfikaty, jakie obecnie posiada firma SPIE Polska, tzn.: ISO 9001, AQAP 2110, PN-N 18001 oraz BS OHSAS 18001systemowo zintegrowane i oparte na koncepcji ciągłego doskonalenia.

 

 

 

CERTYFIKAT BS OHSAS 18001 2017.02.02        CERTYFIKAT PN N 18001  2017.02.02