Systemy Automatyki i Zarządzania budynkami BAS/BMS (ang. Building Automation Systems, Building Managment Systems) to zaawansowane rozwiązana techniczne, których celem jest efektywne sterowanie instalacjami znajdującymi się w obiekcie handlowym takimi jak: instalacje elektryczne, wentylacyjne, grzewcze czy chłodnicze i dostosowanie ich pracy do zmieniających się warunków otoczenia. Głównym zadaniem systemu jest minimalizacja kosztów eksploatacji budynku, przy jednoczesnym zwiększeniu jego funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz zapewnieniu optymalnego komfortu jego użytkownikom. 

 

Systemy BAS/BMS na bieżąco gromadzą, archiwizują i przetwarzają dane związane ze stanem konkretnych instalacji, a także sterują nimi w sposób automatyczny lub półautomatyczny. Dzięki ciągłemu monitoringowi stanu urządzeń krytycznych, tj. rozdzielnic sterujących oświetleniem, central wentylacyjnych, klimatyzatorów, kurtyn powietrznych, itp. oraz otoczenia, osoby odpowiedzialne za stan danego obiektu handlowego, lub sieci sklepów są na bieżąco informowane o ewentualnych pojawiających się w nich zdarzeniach czy anomaliach np: wzroście zużycia energii elektrycznej, przekroczeniu mocy zamówionej (15-minut), nagłym spadku temperatury w hali handlowej, awarii klimatyzatora czy sytuacji alarmowej wynikającej z próby kradzieży w jednym z punktów handlowych. W zależności od potrzeby, informacje te są dostępne w lokalnym stanowisku nadzoru lub mogą być przesyłane osobie odpowiedzialnej za zarządzanie stanem technicznym budynku np: drogą e-mailową lub sms-em. Dzięki temu możliwa jest natychmiastowa reakcja na zdarzenia wymagające interwencji.

Systemy BAS/BMS umożliwiają integrację systemów bezpieczeństwa, zwiększając ich efektywność, dostęp do informacji o zdarzeniach alarmowych oraz ułatwiając automatyczne reagowanie. W jednym obiekcie, lub też w całej sieci obiektów, można zintegrować takie systemy jak: telewizja przemysłowa (CCTV), systemy antykradzieżowe (EAS), kontrola dostępu, instalacje gaszeniowe, a także urządzenia wykonawcze, tj. agregaty chłodnicze, urządzenia grzewcze i energetyczne. Umożliwia to pełną obsługę wielu podsystemów z jednego miejsca i śledzenie poprawności ich pracy.

 

Jedną z najważniejszych funkcji systemów BAS/BMS jest optymalizacja wykorzystania energii elektrycznej zużywanej m.in. na oświetlenie i pracę urządzeń takich jak klimatyzatory, czy wentylatory i możliwość uzyskania dużych oszczędności w tym obszarze. Uzyskuje się to przede wszystkim dzięki pełnej, prowadzonej w wielu punktach obiektu, kontroli zużycia mediów i możliwości zintegrowanego sterowania podsystemami funkcjonującymi w punkcie handlowym.

 

Korzyści z zastosowania rozwiązań typu BAS/BMS:

 

  • Obniżenie kosztów eksploatacji budynków handlowych poprzez ograniczenie zużycia energii elektrycznej, ogrzewania i innych mediów,
  • Łatwość konserwacji systemów funkcjonujących w obiekcie i monitorowania stanu urządzeń,
  • Efektywne wykorzystanie czasu pracy personelu technicznego,
  • Wysoki komfort zakupów dla klientów sklepów,
  • Skuteczna i wydajna komunikacja wewnątrz firmy np. w ramach sieci sklepów,
  • Zwiększone bezpieczeństwo klientów sklepu i personelu,
  • Efektywne zarządzanie siecią sklepów,
  • Uniezależnienie od ewentualnego błędu ludzkiego (np. nie wyłączone oświetlenie lub wentylacja),
  • Możliwość automatycznej analizy danych pomiędzy sklepami (zużycie energii elektrycznej, awarie systemów zainstalowanych w sklepach, ilość zdarzeń związanych z zadziałaniem systemu sygnalizacji włamania i napadu lub systemów przeciwkradzieżowych).