Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru często postrzegane są jako oczywisty element każdego budynku. Dyskretnie zainstalowane, przez wiele miesięcy lub lat pozostają niezauważone. Jednak w sytuacjach zagrożenia ich efektywność i sprawność decyduje o życiu lub śmierci. Niezawodny system ochrony przeciwpożarowej jest koniecznością, a najprostszym sposobem zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa jest wybór rozwiązań SPIE Polska.

Oferowane przez SPIE Polska systemy sygnalizacji pożaru (SSP) to najwyższej klasy urządzenia umożliwiające tworzenie kompleksowego rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Rozwiązania te obejmują m.in. urządzenia takie jak: panele sterowania do prostych instalacji, czujki pożarowych wykorzystujące najnowsze technologie detekcji czy adresowalne kontrolery analogowe do dużych projektów. Systemy przeciwpożarowe mają za zadanie niezawodnie i szybko wykryć pożar, dzięki czemu  ratują życie ludzkie i  minimalizują straty materialne. SPIE Polska posiada wiele rodzajów systemów i konfiguracji, które można dostosować do każdego rodzaju obiektu, czy są to duże powierzchnie handlowe, magazynowe, biurowe, budynki mieszkalne czy tez zakłady przemysłowe wymagające specjalnych rozwiązań.

Swoim klientom SPIE Polska zapewnia pomoc na każdym etapie inwestycji, od wizji lokalnej i analizy zagrożeń, poprzez projektowanie i instalację aż po serwisie i konserwacji zainstalowanych systemów.  Najwyższe kompetencje, długoletnie doświadczenie oraz kompleksowość oferty SPIE Polska sprawia, że klientom oferujmey pełną gamę systemów zapewniających bezpieczeństwo takich jak np.: dźwiękowe systemy ostrzegawcze, systemy oddymiania czy systemy gaszenia pożaru (systemy gaszenia wodą, gazem, mgłą wodną, pianą).

SPIE Polska stale doskonali ofertę usług i rozwiązań działając zgodnie z najwyższymi standardami, czego potwierdzeniem są po raz kolejny przyznane firmie certyfikaty ISO 9001:2008 oraz AQAP 2110:2009. Posiadamy także odpowiednie certyfikaty i dokumenty, w tym m.in.:

Świadectwo_dopuszczenia_Centrala_sygnalizacji_pożarowej_Zx1_ZX4

Świadectwo_dopuszczenia_Panel_wyniesiony_typu_ZXF_ZXFEV

Korzyści z zastosowania systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru SPIE Polska:

 

 • Większa skuteczność wykrywania pożarów i eliminacja fałszywych alarmów, dzięki zastosowaniu "logiki rozmytej".
 • Edycja opisów oraz programowanie adresów elementów systemu z poziomu panela operatora.
 • Uproszczona konserwacja, dzięki szybkiej diagnostyce błędów. Możliwość zdalnego wyszukiwania błędów, diagnostyki i przeprogramowywania.
 • Szybka i jednoznaczna lokalizacja zagrożeń, dzięki wizualizacji na stacji graficznej lub tablicy synoptycznej.
 • Możliwość realizacji nowych algorytmów (scenariuszy) pożarowych dzięki temu, iż system jest swobodnie programowalny.
 • Łatwe programowanie, dzięki istnieniu szablonów zgodnych z przepisami.

 

System wczesnej detekcji dymu VESDA

VESDA to aktywny systemem detekcji dymu, który w sposób ciągły pobiera do analizy powietrze z nadzorowanej strefy w celu zweryfikowania, czy nie występuje w niej dym.

Specyfika zastosowania systemu VESDA :

 • konieczność zapewnienia jak najszybszej detekcji dymu w chronionej strefie (procesy krytyczne, których nie można przerwać, urządzenia telekomunikacyjne działające 24 h na dobę, serwerownie, centra przetwarzania danych, operacje bankowe, urządzenia przemysłowe do produkcji ciągłej),
 • potrzeba wykluczenia niepotrzebnego uruchomienia instalacji gaśniczych (wcześniejsze ostrzeżenie daje czas na szczegółowe sprawdzenie informacji o zagrożeniu np.: urządzenia telekomunikacyjne, serwerownie, centra przetwarzania danych, podstacje elektryczne),
 • ochrona stref, w których wykrycia dymu może być utrudnione (miejsca z wysoko położonymi sufitami, dużym przepływem powietrza, wyjątkowo rozległe lub o specjalnych wymaganiach np. takie jak: sterylne pomieszczenia, magazyny, hangary lotnicze, serwerownie, atria),
 • występowanie zmiennych warunków środowiskowych (miejsca o dużych poziomach zanieczyszczeń lub o ekstremalnych temperaturach np.: chłodnie, zakłady produkcyjne, papiernie, tunele metra, kopalnie),
 • utrudniony dostęp serwisowy (miejsca o utrudnionym dostępie do kontrolowanego obszaru np.: magazyny, sufity podwieszane, przestrzenie podpodłogowe, urządzenia produkcyjne, obszary o ograniczonym dostępie ze względu na bezpieczeństwo).

VESDA w sposób ciągły pobiera do analizy powietrze z nadzorowanego obszaru za pomocą zintegrowanej w urządzeniu wysokowydajnej pompy ssącej, dzięki której system nie jest zależny od przepływów powietrza w danym pomieszczeniu. Zapewnia to skuteczne działanie systemu VESDA w każdych warunkach – od bardzo intensywnej wymiany powietrza, aż po jej brak. Dym dostarczany jest do detektora poprzez sieć rurek ssących. W każdej z rurek znajduje się szereg otworów ssących. W ten sposób jeden detektor może analizować powietrze z wielu miejsc.

Punkty ssące systemu VESDA często zlokalizowane są w miejscach, gdzie umieszczone zostałyby konwencjonalne czujki pożarowe. Według standartów: NFPA 72, 5.7.3.3.1 oraz BS5839-1, 21.1.3. “Każdy otwór próbkujący systemu zasysającego może być traktowany jak czujka punktowa”.  W jednej rurce może być umieszczonych niewielkim kosztem wiele otworów ssących. Wewnątrz detektora powietrze dostarczane jest do laserowej głowicy detekcyjnej przez dwustopniowy filtr powietrza. Pierwszy stopień filtracji usuwa zanieczyszczenia mechaniczne (brud i kurz) przed dostarczeniem próbki powietrza do komory detekcyjnej. Drugi stopień filtracji przeprowadzany równolegle, dokładnie oczyszcza powietrze w celu utrzymania w czystości optycznych elementów głowicy detekcyjnej. Przefiltrowane powietrze dostaje się do skalibrowanej komory detekcyjnej, gdzie przechodzi przez wiązkę światła laserowego. Trafiając na cząsteczki dymu wiązka ulega rozproszeniu. Rozproszone światło mierzone jest przez wysokoczułe czujniki fotoelektryczne, które generują sygnał elektryczny odpowiadający poziomowi zadymienia. Odpowiednia wartość zadymienia sygnalizowana jest na panelu czołowym detektora.