Idealny system nadzoru wizyjnego (CCTV) powinien być łatwy i elastyczny w eksploatacji oraz zapewniać doskonałej jakości obraz, zarówno przy świetle dziennym, jak i nocnym, aby w przypadku potrzeby  służy jako narzędzie wspierające analizę zdarzeń w obiekcie i/lub służył jako materiał dowodowy. Rozwiązania CCTV mogą być wykorzystywane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Systemy nadzoru wizyjnego są powszechnie wykorzystywanym i sprawdzonym narzędziem ułatwiającym zapobieganie przestępczości oraz ochronę osób, budynków użyteczności publicznej, firm, własności prywatnej. Zapewniają  natychmiastową sygnalizację zagrożenia oraz znaczne ograniczenie rozbojów, kradzieży czy aktów wandalizmu.

 

Oferowane przez SPIE Polska nowoczesne kamery umożliwiają efektywne prowadzenie obserwacji terenu zarówno w dzień jak i w nocy, niezależnie od poziomu oświetlenia. Nadzór dużych obszarów może być bardziej skuteczny przy wykorzystaniu kamer obrotowych lub szynowych. SPIE Polska posiada w swojej ofercie nowoczesne kamery szybkoobrotowe, umożliwiające dokładny nadzór zagrożonych obszarów dzięki nieograniczonych możliwościach ich obrotu w poziomie oraz obiektywom o zmiennej ogniskowej, umożliwiającym wykonanie dużego zbliżenia. Zastosowanie technologii cyfrowej w systemach CCTV znacząco wpływa na wzrost wiedzy specjalistycznej oraz efektywności zarówno służb ochrony np. w firmie, jak i całej organizacji a zdalny dostęp do obrazów z kamer poprzez wewnętrzną siecią komputerową jest często nieocenionym narzędziem w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Korzystające z technologii cyfrowej rozwiązania CCTV firmy SPIE Polska dają użytkownikowi możliwość wyszukania interesującego go nagrania bez konieczność żmudnego przeglądania wielu taśm wideo.

Oferowany przez SPIE Polska systemy nadzoru wizyjnego przystosowane są do współpracy z innymi funkcjonującymi w obiekcie systemami związanymi np.: z oświetleniem alarmowym i awaryjnym, kontrolą dostępu, sygnalizacją włamań i wykrywaniem pożarów. Niezależnie od okoliczności nagrania rejestrowane przy użyciu systemów nadzoru wizyjnego mogą być istotnym materiałem dowodowym umożliwiającym osądzenie winowajców. Nagrania wideo zarejestrowane przez rejestratory cyfrowe mogą być też wykorzystywane przez inne systemy do weryfikacji zdarzeń alarmowych.