Niezależnie od rodzaju chronionego obiektu, jedną z podstawowych zasad bezpieczeństwa jest kontrola przepływu osób poruszających się w ramach wyznaczonych obszarów. Możliwość decydowania o tym, kto, gdzie i kiedy może wejść ma kluczowe znaczenie dla ochrony budynku, pracujących w nim osób oraz znajdujących się tam informacji i mienia.

 

Systemy kontroli dostępu obejmują szereg technicznych rozwiązań, których zadaniem jest umożliwienie swobodnego poruszania się w obiekcie osób uprawnionych oraz ochronę przed wstępem osób niepowołanych. W zależności od potrzeb użytkownika, rozwiązanie to może stanowić proste narzędzie kontroli ruchu osób, jak również w pełni profesjonalny system zarządzania całym budynkiem i funkcjonujących w nim systemów bezpieczeństwa.

Oferta firmy SPIE Polska skierowana jest do różnej klasy i wielkości obiektów począwszy od nadzoru pojedynczych drzwi aż po rozbudowane struktury kontroli. Zaletą oferowanych przez SPIE polska systemów kontroli dostępu jest m.in. konstrukcja modułowa, skalowalna wielkość oraz łatwa w modyfikacji pojemność systemu. W zależności od Państwa potrzeb, rozwiązanie to może zapewniać kontrolę ruchu osób i mienia, aktywny nadzór nad kontrolowanym obszarem, rejestrację  wszystkich zdarzeń w systemie, automatyzację funkcji kontroli ruchu, szeroki wybór środków technicznych, zdalny nadzór nad odległymi miejscami oraz dowolną technologię kart i czytników. Możemy wykonać również rozbudowę istniejących już systemów opartych na urządzeniach innych producentów.

 

Korzyści płynące z zastosowania systemów kontroli dostępu oferowanych przez SPIE polska:

  • Pełna kontrola dostępu do budynku, strefy lub pomieszczeń.
  • Kompletna informacja o ruchu osobowym.
  • Możliwość szczególnej ochrony wybranych części budynku.
  • Ochrona pracowników, gości, mienia i informacji.
  • Możliwość integracji z systemami taryfikacji czasu pracy i zarządzania danymi personalnymi.
  • Integracja z innymi systemami bezpieczeństwa.
  • Wspomaganie zarządzania parkingiem.
  • Monitorowanie cennych przedmiotów.
  • Podwyższenie bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu identyfikatorów z fotografią.