Stałe Urządzenia Gaśnicze umożliwiają automatyczne wykrycie i sygnalizację pożaru oraz samoczynne rozpoczęcie akcji gaśniczej w chronionych strefach. SPIE Polska oferuje szeroką gamę systemów gaszeniowych takich jak np. systemy gaszenia gazem, systemy gaszenia wodą (tryskaczowe, zraszaczowe, mgły wodnej i pianowe). Instalacje te w szybki i nieszkodliwy dla środowiska sposób walczą z pożarem. Rodzaj zastosowanego systemu uzależniony jest od potrzeb klienta i rodzaju chronionego obiektu.  Dzięki doskonale wyszkolonej kadrze inżynierów SPIE Polska jest w stanie zaprojektować, zainstalować i uruchomić najbardziej wymagające i skomplikowane systemy dostosowane do potrzeb klienta i rodzaju chronionego obiektu. 

SPIE Polska stale doskonali ofertę usług i rozwiązań działając zgodnie z najwyższymi standardami, czego potwierdzeniem są po raz kolejny przyznane firmie certyfikaty ISO 9001:2008 oraz AQAP 2110:2009.


AQUASYSMgła Wodna Wysokociśnieniowa AQUASYS

Instalacje mgły wodnej znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie obiekt wymaga efektywnej ochrony przeciwpożarowej, przy użyciu minimalnej ilości wody. Systemy te stosowane są w ochronie przeciwpożarowej budynków oraz w przemyśle.

 

Czytaj więcej...  


Stałe Urządzenia Gaśnicze Wodne

W obiektach takich jak galerie handlowe, magazyny, zakłady przemysłowe, w których istotna jest możliwość ograniczenia akcji gaśniczej do strefy wystąpienia pożaru doskonale sprawdzają się wodne systemy gaszące wykorzystujące łatwo dostępny i ekonomiczny czynnik gaśniczy.

 

Czytaj więcej...


Stałe Urządzenia Gaśnicze Gazowe

Wszędzie tam, gdzie duże znaczenie ma wartość materialna urządzeń lub przedmiotów, a więc istotna jest nie tylko skuteczna ochrona przez pożarem, ale także wyeliminowanie ryzyka zniszczenia spowodowanego akcją gaśniczą, stosuje się gazowe systemy gaśnicze. Znajdują one zastosowanie przezde wszystkim w ponieszczeniach takich jak np. serwerownie, centra przetwarzania danych, transformatorownie, archiwa czy sale muzealne.

Czytaj więcej...