W lutym 2005 roku firma SPIE Polska uzyskała Certyfikaty na zgodność z jakościową normą                      ISO 9001:2008 oraz publikacją standaryzacyjną AQAP 2110 dotyczącą NATO.

 

W marcu 2014 roku uzyskaliśmy dodatkowo Certyfikaty na zgodność z polską normą PN-N 18001:2004 oraz normą międzynarodową BS-OHSAS 18001:2007 w zakresie zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy.

 

Przeprowadzone w roku 2015 audity wewnętrzne w firmie w działach: Projektowym, Logistyki i Magazynu, Sprzedaży, Realizacji, Serwisu, Administracji oraz w obszarze pracownika BHP przygotowały nas do oceny przez państwową niezależną notyfikowaną jednostkę certyfikującą (CCJ WAT).

 

W grudniu 2016r. auditorzy Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej www.ccj.wat.edu.pl, dokonali sprawdzenia funkcjonowania systemu i potwierdzili w raporcie końcowym spełnienie przez naszą Firmę wszelkich wymagań normatywnych, przedłużając jednocześnie ważność wszystkich Certyfikatów.

 

W raporcie końcowym auditorzy CCJ WAT wyróżnili mocne strony systemu zarządzania takie jak:

  • Zaangażowanie kierownictwa
  • Proces realizacji usługi
  • Monitorowanie środowiska pracy
  • Zarządzanie procesem oceny ryzyka zawodowego
  • Przegląd wymagań klienta - analiza ryzyka

 

 

 

CERTYFIKAT ISO 2017.02.02         CERTYFIKAT AQAP 2017.02.02